Το Υπ. Παιδείας προχωράει σε νέες κρίσεις Δ/ντών σχολικών μονάδων σε μια περίοδο που υλοποιεί το 3ο και 4ο Μνημόνιο με τις σύστοιχες δεσμεύσεις που αυτά περιλαμβάνουν για το δημόσιο σχολείο. Πιο συγκεκριμένα, την υλοποίηση των απαιτήσεων του ΟΟΣΑ για προώθηση της αξιολόγησης σε όλα τα επίπεδα (ατομική αξιολόγηση, αυτοαξιολόγηση, εξωτερική αξιολόγηση), την αναβάθμιση της ΑΔΙΠΠΔΕ και την καλλιέργεια μιας κουλτούρας αξιολόγησης στους εκπαιδευτικούς του δημόσιου σχολείου. Σε μια περίοδο που συνεχίζει την κατεδάφιση – συρρίκνωση της δημόσιας...

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ
ΠΥΣΠΕ ν Κυκλάδων Δήλωση των εκπροσώπων της Αγωνιστικής Κίνησης για τις επιλογές διευθυντών