Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων («ΕΔΑΔ»), με έδρα το Στρασβούργο, ιδρύθηκε το 1959 από τα μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης , με σκοπό να εξετάζει τις καταπατήσεις της Ευρωπαϊκής Συνθήκης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων από τα κράτη - μέλη του. Οι δικαστές του προέρχονται από όλες τις χώρες που συμμετέχουν στο Συμβούλιο της Ευρώπης και αποτελούν την ύστατη ελπίδα των αδικημένων στις χώρες αυτές. Περιδιαβαίνοντας την ιστοσελίδα του , μπορεί κανείς να ανακαλύψει ενδιαφέρουσες περιπτώσεις , όπως: Την προσφυγή μουσουλμάνας κατοίκου της...

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ
Μια τυπολατρική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων