ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Με σημαντικά θέματα στην ημερήσια διάταξη, που είχε αναβληθεί η συζήτησή τους σε προηγούμενη συνεδρίαση, συνέρχεται την Πέμπτη 12 Οκτωβρίου, στις 7 το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου. Μεταξύ των θεμάτων που θα κληθεί το σώμα να αποφασίσει, είναι η ανάκληση των αδειών λειτουργίας καταστημάτων της Κεντρικής πλατείας Πύργου και οι άδειες κατάληψης κοινοχρήστων χώρων – κατασκευή στεγάστρων, η συγκρότηση επιτροπής προσωρινής – οριστικής παραλαβής των έργων «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση «Λίμνες» της Τ.Κ. Αλφειούσας Δήμου Πύργου» προϋπολογισμού 295.000,00€ και «Κατασκευή Πολιτιστικού Πάρκου περιοχής Κούβελου Δήμου Πύργου» προϋπολογισμού 1.603.636,50€.

ΠΗΓΗΕΡΤ Πύργου
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ