ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ξεκίνησε η διαδικασία για την ανέλκυση του δεξαμενόπλοιου «Αγία Ζώνη ΙΙ» από το Σαρωνικό.

Συγκεκριμένα από την Δευτέρα 2 Οκτωβρίου γίνεται καθαρισμός των δεξαμενών του πλοίου. Τη σκυτάλη θα πάρει η γνωμοδοτική επιτροπή που έχει συσταθεί για να επισπευσθούν οι διαδικασίες ανέλκυσης του πλοίου

Στην επιτροπή συμμετέχουν εκπρόσωποι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, του Λιμενικού, του Επιμελητηρίου και του Οργανισμού Λιμένα Πειραιώς.

Στην περίπτωση κατά την οποία η πλοιοκτήτρια εταιρεία δεν μπορέσει, ως οφείλει να ανελκύσει το ναυάγιο, τότε η λιμενική αρχή Πειραιά, υπό την εποπτεία της Δημόσιας Αρχής Λιμένος, «δύναται να εκποιήσει το ναυάγιο ολόκληρο ή τμήματά του με ανοιχτό πλειοδοτικό διαγωνισμό», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ