ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ο ΚΕΚ του Πανεπιστημίου μας ξεκινά ένα νέο πρόγραμμα εξ αποστάσεως μάθησης «Ερευνητικά και Εκπαιδευτικά Προγράμματα: Σχεδίαση, Υλοποίηση, Αξιολόγηση».

Το πρόγραμμα προσφέρει τη δυνατότητα πλήρους και πολυδιάστατης κατάρτισης στα ζητήματα του σχεδιασμού, της υλοποίηση), της παρακολούθησης και της αξιολόγησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων και προτάσεων έρευνας —είτε πρόκειται για ακαδημαϊκού τύπου έρευνα είτε για έρευνα στο πλαίσιο μιας δημόσιας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Το πρόγραμμα διεξάγεται πλήρως εξ αποστάσεως, έχει διάρκεια 13 εβδομάδες και αντιστοιχεί σε 160 ώρες εκπαίδευσης, από τις οποίες οι 80 ώρες είναι σύγχρονης εκπαίδευσης και οι υπόλοιπες ασύγχρονης. Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται έως και τις 15/10/2017. Αναλυτικά: http://kek.upatras.gr/courses/research-educational-programmes/

ΠΗΓΗthebest.gr
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ