ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος θα σημειωθούν τη Τρίτη 10 Οκτωβρίου στην Ηλεία και συγκεκριμένα στις περιοχές και τις ώρες που φαίνονται στον πίνακα παρακάτω

Από ημ/νία και ώρα Έως ημ/νία και ώρα Δήμος/κοινότητα Περιγραφή περιοχής Αριθμός Σημειώματος Σκοπός διακοπής
10/10/2017 8:00:00 πμ 10/10/2017 10:30:00 πμ ΗΛΙΔΑΣ στις τοπικές κοινότητες Βουλιαγμένη, Γαβράκια, Καλό Παιδί. Συντήρηση
10/10/2017 8:00:00 πμ 10/10/2017 12:30:00 μμ ΗΛΙΔΑΣ στις τοπικές κοινότητες Ανθώνα, Άγναντα, Αμπελάκια Αγνάντων, Μαραγκείκα Βουλιαγμένης Συντήρηση
10/10/2017 12:00:00 μμ 10/10/2017 3:00:00 μμ ΗΛΙΔΑΣ στο Κέντρο Υγείας Σιμόπουλου Συντήρηση
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ